ARUBIS 50 SG

Arubis 50 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Arubis 50 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Herbicyd Arubis 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż: od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca wegetacji jesiennej.
Zgodnie z klasyfikacją według HRAC chlorosulfuron został zaklasyfikowany do grupy B.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE HERBICYDU ARUBIS 50 SG NA CHWASTY

Arubis 50 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. W roślinie szybko przemieszcza się, wstrzymując całkowicie lub ograniczając wzrost i rozwój chwastów. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek na młode intensywnie rosnące chwasty.
Gdy na polu przeważa przytulia czepna zabieg należy wykonać po jej wschodach, do fazy trzech okółków przytulii. Gdy na polu przeważa miotła zbożowa zabieg wykonać do fazy 2 liści miotły.
Susza, ulewny deszcz, niskie, a także bardzo wysokie temperatury zmniejszają pobieranie środka, a także opóźniają i obniżają działanie środka. Arubis 50 SG może być stosowany na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o pH powyżej 7,5.

Dawka 25 g/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa, przytulia czepna.
Dawka 30 g/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna.
Dawka 37,5 g/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA HERBICYD ARUBIS 50 SG

Pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 37,5 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25,0-37,5 g/ha
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach (od początku fazy pierwszego liścia zboża), do końca wegetacji jesiennej (od BBCH 11).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Do pobrania

Etykieta Arubis 50 SG    Karta charakterystyki herbicydu Arubis 50 SG     Herbicydowy Zestaw Jesienny