Fungicyd Bukat 500 SC

Bukat 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

fungicyd bukat 500 sc do ochrony fungicydowej rzepaku, pszenicy ozimej i żyta

Stosowanie Fungicydu Bukat 500 SC

Rzepak ozimy

cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC / Selentra 250 EC /Dafne 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Porter 250 EC / Selentra 250 EC /Dafne 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 31-51).
Uwaga:

 • Zastosowanie środka może dodatkowo zapobiec nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie wiosennym (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to wzmocnić pokrój rośliny rzepaku
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC lub środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC / Selentra 250 EC / Dafne 250 EC 0,3 l/ha, Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59).
Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).
Uwaga:

 • W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie,
w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
Uwaga:

 • W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie ze środkiem
  Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/
Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).
Uwaga:

 • W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie ze środkiem
  Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie,
w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).
Uwaga:

 • W przypadku łącznego stosowania środka Bukat 500 SC w mieszaninie środkiem
  Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
Etykieta fungicydu Bukat 500 SC Karta charakterystyki fungicydu Bukat 500 SC