Dafne 250 EC

Oprysk Dafne 250 EC to skuteczny fungicyd do zwalczania chorób w buraku cukrowym, rzepaku ozimym i pszenicy ozimej.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Fungicyd DAFNE 250 EC to skuteczna ochrona zbóż, rzepaku i buraka przed chorobami grzybowymi:

 • Nowatorska odpowiedź na potrzebę rotacji triazoli w ochronie przed chorobami
 • Efektywne narzędzie kontrolowania rozwoju odpordności na fungicydy z innych grup
 • Znakomity fungicyd do budowania skutecznych programów ochrony

Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (24,78%)

STOSOWANIE FUNGICYDU DAFNE 250 EC

Oprysk Dafne 250 EC to skuteczny fungicyd do zwalczania chorób w buraku cukrowym, rzepaku ozimym i pszenicy ozimej.

Burak cukrowy

Zwalczanie: chwościk buraka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Fungicyd stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, w fazie wzrostu rozety co 14-21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.

Rzepak ozimy

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

Program ochrony I

Zwalczanie: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych
Dawkowanie: DAFNE 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC 0,5 l/ha (lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC)

JESIEŃ - zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17)
Dawkowanie: DAFNE 250 EC 0,2 l/ha + Bukat 500 SC 0,3 l/ha (lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC)

WIOSNA - zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55)

Program ochrony II

Zwalczanie: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych
Dawkowanie: DAFNE 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC 0,25 l/ha (lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC)

JESIEŃ - zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17)
Dawkowanie: DAFNE 250 EC 0,6 l/ha

WIOSNA - zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55)

Wiosna stosowanie solo

Zwalczanie: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
Dawkowanie: DAFNE 250 EC 0,6 l/ha
Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu głównego, od widocznych dwóch międzywęźli (BBCH 32-39).

Wiosna stosowanie w mieszaninach

Dawkowanie: DAFNE 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC 0,25 l/ha (lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC)
Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu głównego, od widocznych dwóch międzywęźli (BBCH 32-39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną)

Zastosowanie fungicydu DAFNE 250 EC w mieszaninie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

Pszenica ozima

Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Oprysk DAFNE 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC ewentualnie ze środkiem Weto 250 EC lub Propico 250 EC lub Joga 250 EC lub Ares 250 EC w następujących dawkach:

Dawkowanie:
DAFNE 250 EC 0,3 l/ha + Bukat 500 SC 0,4 l/ha (lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC)
DAFNE 250 EC 0,3 l/ha + Weto 250 EC 0,5 l/ha (lub Propico 250 EC lub Joga 250 EC lub Ares 250 EC )

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Oprysk stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14-21 dni.

W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Oprysk stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3. Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
  1. tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
  2. przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • burak cukrowy – 62 dni
 • rzepak ozimy – 68 dni
 • pszenica ozima – 61 dni

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l