Insektycyd DelCaps 050 CS

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

INSEKTYCYD DELCAPS 050 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Informacje o produkcie
Zawartość substancji czynnych: Deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,93%)

I OPIS DZIAŁANIA INSEKTYCYDu DELCAPS 050 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w roślinach rolniczych: rzepaku ozimym,  pszenicy ozimej oraz w roślinach sadowniczych: jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo. Insektycyd przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE INSEKTYCYDu

Rzepak ozimy:  słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pąkujących roślinach, w fazie pąkowania (BBCH 51 – 59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,08 – 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima:  skrzypionki

Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51 – 59) z uwzględnieniem progu szkodliwości.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń:  mszyca jabłoniowa

Stosować po wystąpieniu kolonii mszyc

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:

  1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.
  2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
  3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie należy stosować: – kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, – w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
  4. Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.

DO POBRANIA

Etykieta insektycydu DelCaps 050 CS             Karta charakterystyki insektycydu Delcaps 050 CS