Insektycyd Delux 050 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo. Insektycyd przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych: Deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,93%)

I OPIS DZIAŁANIA Insektycydu Delux 050 CS

Środek owadobójczy, insektycyd Delux 050 CS w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w roślinach rolniczych: rzepaku ozimym,  pszenicy ozimej oraz w roślinach sadowniczych: jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE Insektycydu Delux 050 CS

Rzepak ozimy: Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pąkujących roślinach, w fazie pąkowania (BBCH 51 – 59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,08 – 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima, Skrzypionki

Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51 – 59) z uwzględnieniem progu szkodliwości.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń, mszyca jabłoniowa

Stosować po wystąpieniu kolonii mszyc

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:

  1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.
  2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
  3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie należy stosować: – kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, – w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
  4. Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

DO POBRANIA

Etykieta insektycydu DeLux 050 CS            Karta charakterystyki insektycydu DeLux 050 CS