Wiosenny rozkwit INNVIGO.

INNVIGO, od czasu rozpoczęcia swojej działalności w lutym 2015, rozwija się dynamicznie.
Wszystko zaczęło się od Polski, gdzie obecnie firma posiada kilkanaście rejestracji na kluczowe dla rolnictwa produkty (www.innvigo.com). Ambicje firmy sięgają poza granice kraju i dlatego, w zaledwie  14 miesięcy od momentu  utworzenia firmy, aktywnie działają już oddziały INNVIGO w Czechach i na Słowacji.  INNVIGO ma  wiek wciąż „raczkujący”, aczkolwiek firma, mimo młodego wieku, ma już bogate portfolio, sporo doświadczenia, a producenci rolni mają okazję korzystać z coraz bogatszej oferty produktowej.
Od początku tego roku, portfolio INNVIGO poszerzyło się dość znacznie.
W lutym, w Polsce,  firma otrzymała rejestrację dla nikosulfuronu (Henik 50 SG, Nixon 50 SG), chwilę później doszedł difenokonazol (Dafne 250 EC, Porter 250 EC, Vigofun 250 EC,  Rekin 250 EC,  Aplord 250 EC ),  a także chlorosulfuron  (Arubis 50 SG, Spoton 50 SG).  W ofercie INNVIGO pojawił się także kolejny regulator wzrostu (Korekt 510 SL, Kobra 510 SL) niezbędny do prawidłowego prowadzenia łanu zbóż.
Mimo, że mamy dopiero początek wiosny, INNVIGO ma już w swojej ofercie nowe herbicydy do ochrony pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego: Adiunkt 500 SC i Herubin 500 SC.
Oznacza to, że produktami INNVIGO można efektywnie chronić szereg upraw: Henik i Nixon  to elastyczne, nadające się na każde pole kukurydzy herbicydy skutecznie zwalczające uporczywe chwasty.  Difenokonazol w produktach INNVIGO do ochrony zbóż, rzepaku i buraka (Dafne, Porter) zyskał innowacyjne zastosowanie w postaci fungicydu nalistnego.  Fungicydy te, oparte na unikalności difenokonazolu, dają możliwość utworzenia zbilansowanych biologicznie zabiegów.  Adiunkt i Herubin skutecznie zwalczają uciążliwe chwasty w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.
Z kolei produkty Vigofun, Rekin i Aplord zawierające tą substancję aktywną, mają za zadanie chronić uprawy sadownicze. Arubis i Spoton to herbicydy selektywne zwalczające uciążliwe chwasty w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.
Regulator wzrostu (Korekt, Kobra) od INNVIGO to środek zapobiegający wylegniu zbóż, powodujący skróceni i usztywnienie źdźbeł zbóż, tym samym ułatwia zbiór mechaniczny, a także zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna.

Również INNVIGO Czechy i Słowacja działa bardzo aktywnie i posiada obecnie w swojej ofercie 9 produktów do ochrony upraw. Wśród nich są zarówno herbicydy do ochrony zbóż: Herbistar 200 EC (fluroxypyr), SuperHerb 20 SG (metsulfuron metylu),  Tristar 50 SG (tribenuron), Trimax 50 SG (tribenuron), Tytan 75 SG (metsulfuron + tifensulfuron metylu), herbicydy do ochrony kukurydzy: Rincon 25 SG (rimsulfuron),  insektycydy do ochrony rzepak przed szkodnikami : Insodex 480 EC (chlorpyrifos), insektycydy do ochrony rzepaku, pszenicy oraz jabłoni: Delcaps 050 CS, DelTop 050 CS (deltametryna), fungicydy do ochrony jabłoni: Batalion 450 SC, Gladius 450 SC (pirymetanil) oraz fungicyd chroniący pszenicę ozimą przed mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną i septoriozą liści: Weto 250 EC (propikonazol). 

W najbliższym czasie spodziewane są kolejne rejestracje.

Jak zapewnia prezes INNVIGO, wiosenne poruszenie w portfolio firmy to tylko początek poszerzania oferty w roku 2016. Już wkrótce mają pojawić się kolejne rejestracje kluczowych dla producentów rolnych produktów.