Herbicyd Fenoxinn 110 EC

Fenoxinn 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE HERBICYDU FENOXINN 110 EC NA CHWASTY

Fenoxinn 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.

Fenoxinn 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.

Stosowanie herbicydu pojedynczo

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny

Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa

Pszenica jara, jęczmień jary

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy

Stosowanie herbicydu Fenoxinn 110 EC w mieszankach zbiornikowych

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polny

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski

Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa

Pszenica jara, jęczmień jary

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski

STOSOWANIE HERBICYDU FENOXINN 110 EC

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime. Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31).

Stosowanie środka pojedynczo

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Liczba zabiegów: 1

Stosowanie w mieszankach zbiornikowych

W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek Fenoxinn 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami:
Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG lub
Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 ECMaksymalna
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Fenoxinn 110 EC - 0,5 l/ha+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Fenoxinn 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.W przypadku łącznego zastosowania środka Fenoxinn 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

Do pobrania

Etykieta Fenoxinn 110 EC      Karta charakterystyki Fenoxinn 110EC     Ulotka produktowa Fenoxinn 110 EC