HERBISTAR 200 EC

HERBISTAR 200 EC to herbicyd przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii czepnej i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym i jęczmieniu jarym.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Informacje o produkcie
Zawartość substancji czynnych: Fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (19,9%)

I OPIS DZIAŁANIA HERBICYDU

HERBISTAR 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii czepnej i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym i jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE HERBICYDU HERBISTAR 200 EC NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Dawka: 0,6 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna. Chwasty średnio odporne: przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

Dawka: 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

Mieszanina zbiornikowa:

  • HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG w dawce 20 g/ha
  • HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG w dawce 20 g/ha.
  • HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG w dawce 20 g/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA HERBICYD HERBISTAR 200 EC

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (fiołek polny, jasnota purpurowa) środek HERBISTAR 200 EC można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

Jęczmień jary

Środek stosować w fazie krzewienia. W uprawach jęczmienia jarego stosować środek HERBISTAR 200 EC w mieszaninie z środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

  1. Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i gatunków chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, w przypadku silnego zachwaszczenia pola fiołkiem polnym, jasnotą purpurową, maruna bezwonną i samosiewami rzepaku.
  2. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. 3. W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej HERBISTAR 200 EC + GALMET 20 SG, HERBISTAR 200 EC + PRIMSTAR 20 SG lub HERBISTAR 200 EC + SUPERHERB 20 SG do zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.
  3. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki

Uwagi: Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek Herbistar 200 EC rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Po zastosowaniu środka Herbistar 200 EC w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać zboża jare i zboża ozime.

W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie gatunki roślin uprawnych.

 

DO POBRANIA

Etykieta Herbistar 200 EC
Karta charakterystyki Herbistar 200 EC