Fungicyd Heros 450 SC

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Fungicyd do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Informacje o produkcie
Zawartość substancji czynnych: Pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) – 450 g/l (41,40 % w/w)
Zezwolenie MRiRW nr R- 87/2014 z dnia 06.06.2014 r.

 

OPIS DZIAŁANIA Fungicyd Heros 450 SC

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Fungicyd Heros 450 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA Fungicyd Heros 450 SC

Jabłoń, Parch jabłoni

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7-10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zaleca się stosować środek przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania. Celem przeciwdziałania powstawaniu form odpornych sprawcy choroby nie należy stosować środków grzybobójczych zawierających substancje czynne z grupy anilinopyrimidyn (pirymetanil, cyprodynil) częściej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

DO POBRANIA

Etykieta fungicydu Heros 450 SC           Karta charakterystyki fungicydu Heros 450 SC