Fungicyd Weto 250 EC

WETO 250 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej. Fungicyd WETO 250 EC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.