INNVIGO Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

KRS 0000540684  REGON 360627438  NIP 5571698060

KONTAKT

+48 22 468 26 70
biuro@innvigo.com
www.innvigo.com

Znajdź doradcę w Twoim regionie 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*

Adres email*

Temat*

Nazwa firmy*

Branża*

Adres*

Miejscowość*

Województwo

Telefon kontaktowy*

Telefon komórkowy

Fax

Uprawy

Wielkość gospodarstwa

Kukurydza (ha)

Rzepak (ha)

Zboża (ha)

Sady (ha)

Inne uprawy

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez INNVIGO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, Warszawa zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INNVIGO sp. z o.o. informacji handlowych na mój adres email i telefon komórkowy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lutego 2002r.

INNVIGO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, zarejestrowana pod KRS 0000540684 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.

INNVIGO Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Chemirol. Grupa Chemirol* składa się m.in. (oprócz spółki PUH „Chemirol” Sp. z o.o. KRS: 0000039784) z następujących podmiotów: 1. INNVIGO Sp. z o.o. KRS: 0000540684, 2. Napena Sp. z o.o. KRS: 0000165295, 3. Flora Sp. z o.o. KRS: 0000089965, 4. Agrolex Sp. z o.o. KRS: 0000018429. Wymienione podmioty nie stanowią Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).