Korekt 510 SL

KOREKT 510 SL to środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

KOREKT 510 SL to środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Produkt stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu. Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Zastosowanie środka ułatwia zbiór mechaniczny. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy pochodnych kwasów fosfonowych) – 510 g/l (41,7%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-0,9 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenżyto ozime
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,95 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-0,95 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 31-47).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  1. Środka KOREKT 510 SL nie stosować:
  • od okresu kłoszenia się zbóż,
  • na rośliny mokre,
  • na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
  • w temperaturze poniżej 10 °C,
  • na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l; 20 l

DO POBRANIA

Etykieta Korekt 510 SL
Karta charakterystyki Korekt 510 SL
KOREKT 510 SL – profesjonalne prowadzenie łanu

0 komentarzy “Korekt 510 SLDodaj komentarz →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *