MAKLER 250 SE

MAKLER 250 SE jest fungicydem w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

INFORMACJE O PRODUKCIE

MAKLER 250 SE jest fungicydem w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina – (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,83 %)

stosowanie środka

Pszenica ozima
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, wiosną, odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenżyto ozime
Rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania)
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, wiosną, odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
Rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1-2 razy w sezonie, od początku fazy strzelania w źdźbło do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59), odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób,1 raz w sezonie na wiosnę, od fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 65–71).
Liczba zabiegów: 1

zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo w fazie widocznych nadal zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych – kwiatostany boczne do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają (BBCH 58-65).
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary: 35 dni
Rzepak ozimy: 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): zielonych części rzepaku nie przeznaczać na paszę.

 1. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
 2. Celem uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, opryskiwać rośliny do całkowitego pokrycia ich cieczą użytkową (efekt zroszenia powierzchni).
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 4. Zalecana temperatura powietrza podczas zabiegu 11 °C – 23 °C.
 5. Wystąpienie przymrozków bezpośrednio przed lub po wykonaniu zabiegu może obniżyć jego skuteczność.
  zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, grupa FRAC 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosować do ochrony zbóż środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tych grup do maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie. Ponadto zaleca się:
  – stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
  – nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie, stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,25 l; 1 l; 5 l

DO POBRANIA

Etykieta MAKLER 250 SE
Karta charakterystyki MAKLER 250 SE
Ulotka MAKLER 250 SE

0 komentarzy “MAKLER 250 SEDodaj komentarz →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.