HERBICYD METAX 500 SC

Metax 500 SC to nowy herbicyd zawierający metazachlor – znaną substancję aktywną o potwierdzonej skuteczności, stosowaną od wielu lat na milionach hektarów upraw zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Metax 500 SC to nowy herbicyd zawierający metazachlor.


Metazachlor zawarty w herbicydzie Metax 500 SC to sprawdzona substancja o potwierdzonej skuteczności zapewniająca pełne bezpieczeństwo dla rzepaku.
Stosowana jest w ochronie rzepaku przed chwastami od wielu lat na milionach hektarów zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Metax 500 SC jest pobierany przez hipokotyl i korzenie, hamuje kiełkowanie, dzięki czemu chwasty są zwalczane jeszcze przed wschodami. Preparat działa na chwasty znajdujące się w fazie od kiełkowania do pierwszej pary liści. Szeroki zakres faz wrażliwości chwastów to dodatkowa zaleta dająca swobodę w wyborze terminu stosowania Metax 500 SC – od terminu bezpośrednio po siewie do oprysku już po wschodach rzepaku.

Metax 500 SC zapewnia:

! zwalczanie uciążliwych chwastów jeszcze zanim wykiełkuje
! szerokie okno stosowania od siewu do fazy 4 liści rzepaku
! skuteczność sprawdzonych rozwiązań zwalczania chwastów

Elastyczność stosowania
W oparciu o wieloletnie doświadczenia stosowania metazachloru, będącego składnikiem herbicydu Metax 500 SC, najlepsi fachowcy wypracowali niezwykle skuteczne rozwiązania pozbycia się trudnych do zwalczenia chwastów w rzepaku takich jak:
przytulia czepna, chaber, bławatek, fiołek polny.

Najefektywniejsze kompletne rozwiązania to łączne stosowanie Metax 500 SC z produktami zawierającymi chlomazon lub produkt oparty  o chlopyralid, pikloram i aminopyralid.

Metax 500 SC może być również stosowany w technologiach z innymi herbicydami, np. ze środkiem zawierającym etametsulfuron metylu.

Zawartość substancji czynnej: metazachlor – 43,98% (500g/l)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Pamiętaj! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta Metax 500 SC         Karta charakterystyki Metax 500 SC       Ulotka Metax 500 SC

Twój rzepak na wagę złota Metax i Effector