Mezotop 500 SC

Metazachlor zawarty w herbicydzie Mezotop 500 SC to sprawdzona substancja o potwierdzonej skuteczności zapewniająca pełne bezpieczeństwo dla rzepaku.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

HERBICYD METAX 500 SC

Mezotop 500 SC to nowy herbicyd zawierający metazachlor.


Metazachlor zawarty w herbicydzie Mezotop 500 SC to sprawdzona substancja o potwierdzonej skuteczności zapewniająca pełne bezpieczeństwo dla rzepaku.
Stosowana jest w ochronie rzepaku przed chwastami od wielu lat na milionach hektarów zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Mezotop 500 SC jest pobierany przez hipokotyl i korzenie, hamuje kiełkowanie, dzięki czemu chwasty są zwalczane jeszcze przed wschodami. Preparat działa na chwasty znajdujące się w fazie od kiełkowania do pierwszej pary liści. Szeroki zakres faz wrażliwości chwastów to dodatkowa zaleta dająca swobodę w wyborze terminu stosowania Mezotop 500 SC – od terminu bezpośrednio po siewie do oprysku już po wschodach rzepaku.

Mezotop 500 SC :

! zwalczanie uciążliwych chwastów jeszcze zanim wykiełkuje
! szerokie okno stosowania od siewu do fazy 4 liści rzepaku
! skuteczność sprawdzonych rozwiązań zwalczania chwastów

Elastyczność stosowania
W oparciu o wieloletnie doświadczenia stosowania metazachloru, będącego składnikiem herbicydu Mezotop 500 SC, najlepsi fachowcy wypracowali niezwykle skuteczne rozwiązania pozbycia się trudnych do zwalczenia chwastów w rzepaku takich jak:
przytulia czepna, chaber bławatek czy fiołek polny.

Zawartość substancji czynnej: metazachlor – 43,98% (500g/l)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Pamiętaj! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta Mezotop 500 SC      Karta charakterystyki Mezotop 500 SC