Porter 250 EC

PORTER 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku, buraka cukrowego oraz pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

PORTER 250 ECPORTER 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku, buraka cukrowego oraz pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

STOSOWANIE ŚRODKA 

Burak cukrowy
Zwalczanie: chwościk buraka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, w fazie wzrostu rozety co 14-21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Rzepak ozimy
Zwalczanie: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek PORTER 250 EC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie z środkiem: Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC:
PORTER 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,25 l/ha

Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, w fazie wydłużania pędu głównego, od widocznych dwóch międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zwalczanie: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych
Środek PORTER 250 EC należy stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC w następujących dawkach i terminach:

  1. pierwszy zabieg (jesień): PORTER 250 EC 0,2 l/ha + Bukat 500 SC lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC 0,3 l/ha drugi zabieg (wiosna): PORTER 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha
  2. pierwszy zabieg (jesień): PORTER 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha drugi zabieg (wiosna): PORTER 250 EC 0,6 l/ha

Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać jesienią, od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać wiosną, od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych – widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

Zastosowanie środka PORTER 250 EC w mieszaninie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie wiosennym (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

Pszenica ozima
Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek PORTER 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC ewentualnie ze środkiem Propico 250 EC lub Joga 250 EC lub Weto 250 EC lub Ares 250 EC w następujących dawkach:
PORTER 250 EC 0,3 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,4 l/ha
PORTER 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC lub Joga 250 EC lub Weto 250 EC lub Ares 250 EC 0,5 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1.  Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  3. Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
    – tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
    – przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
burak cukrowy – 62 dni
rzepak ozimy – 68 dni
pszenica ozima – 61 dni

DOstępne opakowania

1 l; 5 l
Zestaw handlowy PORTER 250 EC 1 l + MEPIK 300 SL 1 l

DO POBRANIA

Etykieta PORTER 250 EC
Karta charakterystyki PORTER 250 EC