Fungicyd Porter 250 EC

Porter 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku, buraka cukrowego oraz pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA Fungicyd Porter 250 EC

Burak cukrowy (chwościk buraka)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, w fazie wzrostu rozety co 14-21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Rzepak ozimy (czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek Porter 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Propico 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Joga 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Weto 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Ares 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w fazie wydłużania pędu głównego, od widocznych dwóch międzywęźli (BBCH 32-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima (mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Porter 250 EC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Joga 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Weto 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Ares 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Difenokonozol to ciekawy triazol o mocnym działaniu interwencyjnym oraz zapobiegawczym.
Przykładem unikalności działania difenokonazolu jest jedna z najwyższych skuteczności na oba gatunki grzybów Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa, które powodują suchą zgniliznę kapustnych – uznawaną za najgroźniejszą chorobę rzepaku ozimego. Wartą podkreślenia jest skuteczna kontrola szerokiego spektrum sprawców chorób fuzaryjnych, które atakują wszystkie rośliny uprawne, praktycznie w każdej fazie rozwojowej, niezależnie od warunków i w każdym stanie: żywe, martwe, pół martwe.  Difenokonazol w mieszanianie z tebukonazolem skutecznie kontroluje wszystkich sprawców fuzariozy kłosów, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła oraz  fusarium wyizolowane z roślin innych niż zboża. Difenokonazol jest bardzo szybko absorbowany przez liście, w roślinie przemieszcza się systemicznie zapewniając długie działanie zapobiegawcze i lecznicze.

Fot: prawidłowo chroniony łan  pszenicy

Fungicyd Porter 250 EC w zastosowaniu

 

Etykieta fungicydu Porter 250 EC       Karta charakterystyki fungicydu Porter 250 EC