HERBICYD PRIMSTAR 20 SG

Dzięki nowoczesnej formulacji SG, PrimStar to herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej.

Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu.

Dzięki nowoczesnej  formulacji SG, PrimStar to herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

SKUTECZNOŚĆ
Błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6oC. Pierwsze objawy działania widoczne są już po kilku godzinach od wykonania zabiegu.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczny dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – od fazy 3 liścia zbóż ozimych  aż do końca fazy strzelania w źdźbło. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.
Primstar charakteryzuje się wyjątkową selektywnością w stosunku do zbóż .

KOMFORT
Formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

ZAKRES
Herbicydy zawierające metsulfuron metylu posiadają rejestracje: w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym oraz pszenicy jarej.

PrimStar 20 SG  obok działania na chwasty dwuliścienne ogranicza wzrost i rozwój  miotły zbożowej,  dzięki czemu jest doskonałym  partnerem do tworzenia skutecznych mieszanin z innymi herbicydami.

Łączne stosowanie PrimStar 20 SG w mieszaninie ze środkiem z innej grupy chemicznej, np. zawierającym chlortoluron jest elementem dobrej praktyki rolniczej  i przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów (takich jak np. miotła zbożowa lub chaber).

Mieszanina z  diflufenikanem to skuteczne rozwiązanie przeciwko fiołkom polnym i  lepsze zwalczanie miotły zbożowej.

DO POBRANIA

Etykieta herbicydu Primstar 20 SG       Karta charakterystyki herbicydu Primstar 20 SG       Ulotka herbicyd Primstar 20 SG