Propico 250 EC

PROPICO 250 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej. Środek PROPICO 250 EC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

o FUNGICYDzie PROPICO 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Informacje o produkcie
Zawartość substancji czynnych: Propikonazol – (RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4triazol (związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka (25,5 %)

I OPIS DZIAŁANIA Fungicydu

PROPICO 250 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej. Środek PROPICO 250 EC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA Fungicyd Propico 250 EC

Pszenica ozima

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek PROPICO 250 EC stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób – od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia pszenicy ozimej.

Uwagi:

  1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
  2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

DO POBRANIA

Etykieta fungicydu Propico 250 EC                  Karta charakterystyki fungicydu Propico 250 EC