RINCON 25 SG

Środek chwastobójczy z grupy herbicydów – tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, perz, perz właściwy, komosa biała, fiołek polny dla kukurydzy i ziemniaka.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

herbicyd rincon 25 sg na chwasty w kukurydzy, zwalczanie chwastów

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: rimsulfuron – 25 %

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska i organizmów wodnych: R50/53, niebezpieczny dla środowiska, N

Pozwolenie na handel równoległy: nie

Zakres stosowania dla kukurydzy
Uprawa Kukurydza
Agrofag Tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, perz, perz właściwy, komosa biała, fiołek polny
Termin Termin stosowania: środek stosować w fazach od 1 liścia do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17)
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Zastosowanie małoobszarowe Nie
Zakres stosowania dla ziemniaka
Uprawa Ziemniak
Agrofag Tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, perz, perz właściwy, komosa biała, fiołek polny
Termin Termin stosowania: środek stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30)
Dawka Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Zastosowanie małoobszarowe Nie

 

DO POBRANIA

Etykieta RINCON 25 SG
Karta charakterystyki RINCON 25 SG
Ulotka Rincon 25 SG