TOTO 75 SG

Powschodowy herbicyd. Skutecznie zwalcza: miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Herbicyd TOTO 75 SG to dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne.

Powschodowy herbicyd. Skutecznie zwalcza: miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych.

Herbicyd TOTO 75 SG to dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne: metsulfuron + tifensulfuron metylu. Połączone w nowoczesnej formulacji SG, tworzą herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

SKUTECZNOŚĆ
Błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się systemicznie. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6oC. Do stosowania  powschodowego  wiosną, a także we wczesnych zasiewach zbóż.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczny  dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – stosowanie już od fazy 3 liścia zbóż ozimych.

SELEKTYWNOŚĆ
Produkty zawierające metsulfuron i tifensulfuron metylu posiadają rejestracje w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej oraz pszenżycie jarym.

ELASTYCZNOŚĆ
Może być stosowany z innymi herbicydami co zwiększa skuteczność przy dużym nasileniu chwastów. Na przykład przy zwalczaniu przytuli partnerem może być fluroksypyr, a do zwalczania  miotły zbożowej izoproturon lub  chlorotoluron.

KOMFORT
Formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

DO POBRANIA

Etykieta herbicydu Toto 75 SG        Karta charakterystyki herbicydu Toto 75 SG