Herbicyd Trimax 50 SG

 

Informacje o produkcie
Zawartość substancji czynnych: Tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

I OPIS DZIAŁANIA Herbicydu Trimax 50 SG

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE Herbicydu Trimax 50 SG NA CHWASTY

TRIMAX 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

Wrażliwość chwastów

Zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: fiołek polny, przytulia czepna. chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.

Chwasty średnio odporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne.

Zboża jare (jęczmień jary)

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe w dawce 25 g/ha: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA ZBOŻA OZIME

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha

W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRISTAR 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym.

Środek TRIMAX 50 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:

 • TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha
 • TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha
 • TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ZBOŻA JARE, JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek TRIMAX 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

PRZECIWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 • na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych
 • łącznie z nawozami dolistnymi
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGI:

 • Silna rosa lub opady występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 • Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka.
 • W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
 • W przypadku zastosowania środka w terminie od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) (BBCH 30) na plantacji przeznaczonej do produkcji materiału
  siewnego należy się skonsultować z posiadaczem zezwolenia odnośnie ewentualnego niekorzystnego wpływu na rośliny chronione.
 • Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z tej grupy chemicznej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża.

W przypadku zastosowania łącznego środka TRIMAX 50 SG ze środkiem GALAPER 200 EC (FLUROHERB 200 EC, HERBISTAR 200 EC) dobór i uprawę roślin następczych oraz przesiewów skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO – Nie dotyczy.

Etykieta Trimax 50 SG         Karta charakterystyki Trimax 50 SG