TYTAN 75 SG

Powschodowy herbicyd zwalczający miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych.
Zawiera dwie wyjątkowo skuteczne, uzupełniające się substancje aktywne: metsulfuron + tifensulfuron metylu.

HERBICYD TYTAN 75 SG DO ZWALCZANIA CHWASTÓW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Powschodowy herbicyd. Skutecznie zwalcza: miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych.

Tytan 75 SG to dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne: metsulfuron +  tifensulfuron metylu. Połączone w nowoczesnej formulacji SG, tworzą herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

HERBICYD TYTAN 75 SG zwalczanie chwastów w tym miotła zbożowa w zbożach ozimych

SKUTECZNOŚĆ
Błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się systemicznie. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6oC. Do stosowania  powschodowego  wiosną, a także we wczesnych zasiewach zbóż.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczny  dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – stosowanie już od fazy 3 liścia zbóż ozimych.

SELEKTYWNOŚĆ
Produkty zawierające metsulfuron i tifensulfuron metylu posiadają rejestracje w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej oraz pszenżycie jarym.

ELASTYCZNOŚĆ
Może być stosowany z innymi herbicydami co zwiększa skuteczność przy dużym nasileniu chwastów. Na przykład przy zwalczaniu przytuli partnerem może być fluroksypyr, a do zwalczania  miotły zbożowej izoproturon lub  chlorotoluron.

KOMFORT
Formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

DO POBRANIA

Etykieta herbicydu Tytan 75 SG      
Karta charakterystyki herbicyd Tytan 75 SG

Ulotka Tytan 75 SG   
Jesienią czy wiosną