AsPik R 250 EC

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Aspik R fungicyd do rzepaku

Fungicyd przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

  • protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 125g/l (12,68%)
  • tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,68%)

Fungicyd do rzepaku

Fungicyd do rzepaku Aspik R

Aspik R to fungicyd do rzepaku w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancje czynne protiokonazol i tebukonazol zaliczane są do grupy 3.

STOSOWANIE FUNGICYDU W RZEPAKU

Fungicyd do rzepaku AspikFungicyd przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy
Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary
Czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy – 56 dni. 

  1. W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.
  2. Środek stosować w temperaturze powyżej 120

 

ZOBACZ TAKŻE ASPIK DO ZBÓŻ!

DO POBRANIA

Etykieta AsPik R 250 EC
Karta charakterystyki AsPik R 250 EC