Chwościk selera

Pierwsze objawy pojawiają się w okresie pełnej wegetacji. Zwalczanie chwościka selera. Jak skutecznie zwalczać chwościk selera?

Zwalczanie chwościka selera. Jak skutecznie zwalczać chwościk selera?

Chwościk selera to grzybowa choroba roślin występująca jedynie na selerze.

Atakuje wszystkie botaniczne odmiany selera zwyczajnego:korzeniowego, naciowego i liściastego. Nie atakuje korzeni, jednak ubytek liści sprawia, że korzysta z zapasów pokarmowych i energii, a to powoduje obniżenie plonu korzeni. Zaś bez systemu korzeniowego seler nie jest odporny na niedobór wody w glebie.

Pierwsze objawy pojawiają się w okresie pełnej wegetacji. Na liściach drobne plamki powiększają się, przybywa także nowych. Plamy mogą objąć dużą część liści, a te obumierają. W miejscu występowania plam tkanki zapadają się i pojawiają się drobne i czarne skupiska grzybni.

Czemu zagraża chwościk selera?

Choroba potrafi wystąpić na każdej uprawie selera.

Zwalczanie chwościka selera

Jak skutecznie zwalczać chwościk selera? Skuteczne są zabiegi argotechniczne oraz opryski chemicznie fungicydami.