Na platformie doświadczalnej INNVIGO w Chlewiskach prezentujemy cały pakiet rozwiązań, które już oferujemy naszym klientom oraz które będziemy wprowadzać w najbliższej przyszłości. Technologie te obejmują zarówno ochronę insektycydową, fungicydową, herbicydową, jak i regulatory wzrostu. Dotyczą wszystkich najważniejszych upraw w Polsce, czyli pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, buraków cukrowych, kukurydzy i jęczmienia jarego.


Zaprawianie materiału siewnego jest podstawowym zabiegiem ochrony roślin, mającym na celu zwalczanie chorób zagrażających wschodzącym roślinom uprawnym, znajdującym się w początkowych fazach ich wzrostu i rozwoju. Zaprawianie to w przypadku niektórych chorób jedyna, najskuteczniejsza, najtańsza, najłatwiejsza i najbezpieczniejsza metoda ochrony roślin przed chorobami przenoszonymi z ziarnem. W ofercie INNVIGO znajdują się 3 zaprawy: MADRON 50 FS, TRITER 050 FS oraz FARYS 050 FS.


Fuzariozy to największy problemem z którym zmagali się rolnicy w całej Polsce. Widok porażonych fuzariozami podstaw źdźbła, liści i kłosów był w tym roku bardzo częsty. Warto pomyśleć o przyszłym sezonie i rozpocząć ochronę zbóż już jesienią. Walkę z fuzariozami możemy rozpocząć stosując zaprawy nasienne od Innvigo. Zaprawianie materiału siewnego jest najtańszą, najskuteczniejszą i najłatwiejszą metodą ochrony młodych rozwijających się roślin.

Więcej informacji o naszej ofercie zapraw nasiennych: https://innvigo.com/zaprawy-nasienne/


Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego to wyzwanie, z którym co roku muszą mierzyć się plantatorzy. Największy dylemat dotyczy tego, jaki wariant jesiennego zwalczania chwastów zastosować: doglebowy czy nalistny. Zbliża się czas podjęcia decyzji, którą opcję wybrać w nadchodzącym sezonie. Jak podkreślają eksperci, nie ma uniwersalnego rozwiązania. Ważne, żeby kierować się analizą sytuacji pogodowej i przede wszystkim wziąć pod uwagę poziom wilgotności w glebie. To kluczowy czynnik, wpływający na wybór wariantu odchwaszczania. Drugim ważnym aspektem jest korzystanie ze sprawdzonych preparatów i kombinacji, których skuteczność została potwierdzona zarówno w badaniach, jak i w praktyce.

W ofercie INNVIGO do jesiennego zwalczania chwastów w rzepaku znajdziemy preparaty składające się na kompletną ochronę doglebową oraz nalistną.

Preparaty doglebowe to: Metax/Mezotop 500 SC (metazachlor), Efector/Boa 360 CS (chlomazon) oraz Baristo 500 SC (napropamid)

Preparaty do ochrony nalistnej: Zorro 300 SL (pikloram), Major300 SL (chlopyralid) oraz Metax/Mezotop 500 SC (metazachlor).

Więcej informacji


Innvigo proponuje technologie dostosowane do każdego pola na każde zachwaszczenie. W naszej ofercie jesiennej znajdziecie atrakcyjne cenowo zestawy handlowe herbicydów zbożowych:

Technologie Innvigo

Technologie ochrony Chlewiska

Wróć