Głownia zwarta

Choroba spowodowana brakiem zaprawienia ziarna siewnego. Zwalczanie głowni zwartej. Jak skutecznie zwalczać głownię zwartą?

zwalczanie głowni zwartej. Jak zwalczyć głownie zwartą?

Choroba spowodowana brakiem zaprawienia ziarna siewnego. Ponieważ to właśnie zakażone ziarno jest nośnikiem infekcji. Pierwsze objawy widoczne są dopiero po wykoszeniu. Kłosy, które zostały dotknięte chorobą wypełnione są brunatnoczarną masą zarodników tak zwanych teliospor. Na początku masa jest miękka i maziasta, dopiero w późniejszym okresie twardnieje i rozpada się. Skupienia telisopr na kłosie okryte są srebrzystą błonką, utworzoną z resztek plew.

Czemu zagraża głownia zwarta?

Głównie poraża jęczmień, rzadziej owies i żyto.

Zwalczanie głowni zwartej

Jak zwalczać głownię zwartą? Należy zaprawić materiał siewny fungicydami.