Gryka – indykator pozostałości

Gryka w mieszaninie roślin poplonu ścierniskowego jest dobrym indykatorem pozostałości herbicydów w glebie, dobrze penetruje profil glebowy i jest dobrym pożytkiem dla pszczół, po miesiącu od siewu zaczyna kwitnąć.

gryka poplon wrz2016