HARCER 425 EC

HARCER 425 EC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

HARCER 425 EC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 100 g/l (9,78%)
propikonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,78% )
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 225 g/l (21,99%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy , septorioza plew
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 31-39) lub od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczna nabrzmiała pochwa liściowa liścia flagowego, do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 43-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści (septoriozy liści)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 31-39) lub od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczna nabrzmiała pochwa liścia flagowego, do pełni fazy kłoszenia (BBCH 45-55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 2. kolanka do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 32-39) lub od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – otwiera się pochwa liścia flagowego, do fazy kłoszenia – 60% kwiatostanu odsłonięte ( BBCH 47-56).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – początek nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego , do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 31-41) lub od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego do początku kwitnienia (BBCH 44-61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy
sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń,
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych dwóch międzywęźli do fazy zielonego pąka (BBCH 32-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima – 61 dni
Pszenżyto ozime – 65 dni
Żyto ozime – 67 dni
Jęczmień jary – 45 dni
Rzepak ozimy – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Ziarno zbóż: okres karencji, pokrywa okres karencji dla pasz.
Nasiona rzepaku: okres karencji, pokrywa okres karencji dla pasz.
Zielonych części roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na cele paszowe.

1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Skuteczność środka w ochronie rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych może być niewystarczająca w przypadku zastosowania nieskutecznych sposobów zwalczania tej choroby w okresach wysokiego ryzyka infekcji jesienią i wczesną wiosną.
4. Środek zawiera substancje czynne z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI- DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.:
‒ stosowanie środka tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
‒ niestosowanie środka w dawkach niższych niż są zalecane,
‒ unikanie stosowania środka w zaawansowanej fazie rozwoju choroby,
‒ unikanie stosowania w tym samym sezonie wegetacyjnym innych środków zawierających substancje czynne z grupy FRAC 3,
‒ w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów użycie środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (przemienne stosowanie środków).

DO POBRANIA

Etykieta HARCER 425 EC
Karta charakterystyki HARCER 425 EC