Kiła kapustnych atakuje rzepak

Jeśli rzepak zamierał tuż po wschodach, teraz rośnie nierówno, liście mają symptomy niedoborów składników pokarmowych to należy sprawdzić czy przyczyną nie jest kiła kapustnych. Najczęściej jej obecność możemy obserwować na wjazdach na pola, dolinkach, częściach bardziej wilgotnych. W tym roku kiła zaatakowała rzepak
z opóźnieniem, guzy jeszcze są małe i można je pomylić z naroślami powstałymi na skutek żerowania larw chowacza galasówka. Jeśli obecność kiły zostanie potwierdzona warto oznaczyć jej patotyp. Dzięki tej informacji można stwierdzić czy zasadnym jest uprawa odmian tolerancyjnych rzepaku na tym polu.
Rolnicy zainteresowani badaniem patotypu/rasy kiły proszeni są o kontakt z Doradcą INNVIGO celem pobrania i przesłania prób do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

rzepak zaatakowany

kiła kapustnych na rzepaku

rzepak zaatakowany kiłą kapustnych

wygląd rzepaku zaatakowanego kiłą kapustnych

rzepak po wschodach