INFORMACJA O PRAWIE COFNIĘCIA ZGODY

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W tym dokumencie informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dlaczego to robimy.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w tym Formularzu jest INNVIGO Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres: rodo@innvigo.com  lub telefonując pod numer: +48 22 468 26 70.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w tym Formularzu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, dalej: Ustawa), a od 25 maja 2018 r. – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119/1, dalej: Rozporządzenie) oraz nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, od 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), a także:
 • w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu w formie wiadomości elektronicznych – art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 • w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu w formie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer, SMS) i automatycznych systemów wywołujących – art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138).
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu Tobie informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez nas. W celu realizacji marketingu bezpośredniego, korzystamy z usług zewnętrznych firm, np. przewoźników dostarczających przesyłki czy podmiotów wykonujących w naszym imieniu usługi marketingowe, dlatego takim podmiotom, wyłącznie w celu realizacji w/w działań marketingowych i tylko na czas niezbędny w tym celu, mogą być przekazane Twoje dane osobowe.
 2. Będziemy automatycznie przetwarzać Twoje dane, m.in. profilować je. Profilowanie, to np. określenie, które produkty z naszej oferty najbardziej Cię zainteresowały. Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe
 4. Twoje dane będą przetwarzane do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że Twoje dane nie są już aktualne.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych Rozporządzeniem.
  Zastrzegamy, iż żądanie usunięcia danych lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych nie zostanie zrealizowane w przypadku podjęcia przez Pana/Panią lub nas działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Potwierdzam, iż otrzymałem/otrzymałam powyższy wykaz informacji oraz iż zapoznałem/zapoznałam się z jego treścią