NAVU FORTE

NAVU FORTE to wieloskładnikowy nawóz dolistny zawierający składniki pokarmowe w postaci naturalnego pochodzenia nanocząsteczek.

nawóz dolistny navu forte

INFORMACJE O PRODUKCIE

NAVU FORTE to wieloskładnikowy nawóz dolistny zawierający składniki pokarmowe w postaci naturalnego pochodzenia nanocząsteczek. Preparat jest przeznaczony do dokarmiania wszystkich upraw.

NAVU FORTE jest produkowany przy zastosowaniu nanotechnologii, czyli otrzymywaniu przez duże rozdrobnienie struktur o rozmiarach nanometrycznych tzw. nanocząsteczek. Rozdrobienie sprawia, że tak uformowane składniki pokarmowe skutecznie i szybko przenikają przez okrywę woskową na powierzchni liści a droga ich wnikania do rośliny zostaje skrócona. W efekcie skuteczność nawożenia dolistnego jest wyższa, w porównaniu do tradycyjnie formułowanych nawozów dolistnych (w tym mikroelementów schelatyzowanych).

Dobrany skład i wysoka jakość nawozu sprawiają, że zastosowanie NAVU FORTE znacznie podnosi wydajność produkcji roślinnej, a ponadto poprawia jej jakość.

Kluczowe korzyści z zastosowania nawozu dolistnego NAVU FORTE to:

 • Wysoka i szybka przyswajalność składników pokarmowych
 • Przyrost wysokiej jakości plonu
 • Pobudzenie roślin do wzrostu i poprawa ich witalności
 • Uodpornienie na stres związany z suszą, przymrozkami czy chorobami


Rozdrobnienie zwiększa efektywność nawożenia

Na etapie produkcji nawozu wyselekcjonowane minerały są poddawane złożonym procesom mielenia, efektem czego ok. 40% drobin nawozu ma wielkość mierzoną w nanometrach (nm), pozostałe mają wielkości kilku – kilkunastu mikrometrów (µm).

Zdjęcia nanonawozu wykonanie za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)

Rozdrobnienie sprawia, że powierzchnia nanocząsteczki jest większa – bardziej porowata, przy zachowaniu tej samej masy. Duża powierzchnia wpływa na zwiększenie aktywności chemicznej nanocząsteczek nawozu, co ułatwia ich przenikanie do rośliny. Dzięki aktywności chemicznej oraz minimalnej wielkości nanocząsteczek, NAVU FORTE skutecznie dostarcza roślinie znacznie więcej składników pokarmowych niż tradycyjnie formułowane nawozy dolistne.

Czym NAVU FORTE różni się od innych nawozów dolistnych?

NAVU FORTE Inne nawozy rozpuszczalne w wodzie
(sole/siarczany, nawozy schelatyzowane)
Proces produkcji
 • Surowcem są naturalne minerały o silnych właściwościach jonowymiennych tzn. ich struktura pozwala na przyłączanie i oddawanie kationów metali znajdujących się w pobliżu, umożliwia to tworzenie się kanałów jonowych na powierzchni liści.
 • Do produkcji wykorzystuje się techniki aktywacji minerałów (rozdrobnienie), które umożliwiają uzyskanie reaktywnych nanocząsteczek.
 • Im większe rozdrobnienie, tym większa jest powierzchnia drobin, co podnosi ich aktywność chemiczną.
 • Produkowane na bazie soli.
 • Zazwyczaj zmieniane są tylko proporcje składników lub dodawane związki chelatujące składniki oraz adiuwanty.
Droga wnikania składników pokarmowych do rośliny
 • Droga wnikania nanocząsteczki zostaje skrócona do przenikania przez aparaty szparkowe i kanały jonowe.
  ⇒ W lekko kwaśnym środowisku liścia      zaktywowane mikro- i makroelementy mają zdolność przemieszczania się przez kanały jonowe do wnętrza.
  ⇒ Kanały jonowe tworzą się w ektodesmach (kanalikowych otworach liści). Składniki pokarmowe zawarte w nawozie, dopóki nie zostaną pobrane przez rośliny, zostają „zakotwiczone” na powierzchni liści, co zmniejsza ich podatność na zmycie przez deszcz.
  ⇒ Składniki pokarmowe w postaci jonów skutecznie przenikają przez okrywę woskową liści, która jest zwykle trudną barierą dla składników pokarmowych w innych nawozach dolistnych.
 • Rozpuszczalne w wodzie zanim ulegną asymilacji, muszą zastać wchłonięte przez tkankę liścia lub owocu.
 • Proces ten można podzielić na kilka etapów:

⇒ przenikanie przez kutykulę –  warstwę ochronną roślin
⇒ przenikanie przez ściany    komórkowe i błony komórkowe w epidermie
⇒ pobieranie składnika pokarmowego do komórek
⇒ transport składnika pokarmowego w roślinie – uzależniony od jego mobilności.

Bezpieczeństwo stosowania
 • Przy stosowaniu wysokich dawek nie wykazuje działania fitotoksycznego.
 • Może pojawić się fitotoksyczność

 

Skład nawozu:

 Składniki % (m/m) 
 Azot (N) całkowity  8,0
 Azot (N) w formie amidowej  8,0
 Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie  10,0
 Wapń całkowity w przeliczeniu na CaO  21,0
 Tlenek magnezu (MgO) całkowity  3,0
 Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie  10,0
 Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie  0,10
 Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie  0,10
 Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie  0,10
 Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie  0,05


system działania nawozu

Zastosowany w NAVU FORTE system aktywacji składników pokarmowych NUTRI ACTION SYSTEM zwiększa efektywność pobierania, przemieszczania i przyswajania składników pokarmowych przez rośliny. Efekty te uzyskuje się dzięki aktywacji składników pokarmowych rozdrobnionych do poziomu nanocząsteczek. Dzięki temu mechanizmowi NAVU FORTE lepiej zabezpiecza roślinę w składniki pokarmowe niż inne nawozy dolistne.

stosowanie środka

NAVU FORTE jest w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Należy przestrzegać, aby ciecz opryskowa miała pH 6-10. Przygotowywanie cieczy roboczej zaleca się przy włączonym mieszadle. Należy napełnić wodą zbiornik opryskiwacza do 1/2 pojemności, a następnie wsypywać partiami nawóz przez sito wstępne, przelewając odpowiednią ilością wody, aż do momentu, kiedy sito wstępne będzie puste. W przypadku łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin nawóz należy wsypać jako pierwszy. Po upływie 10 minut nieustannego mieszania cieczą opryskiwać uprawy. Stosować za pomocą opryskiwacza polowego, sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego przy włączonym mieszadle. Opryski wykonywać wcześnie rano lub późnym wieczorem. W czasie przerw w opryskiwaniu, nie wyłączać mieszadła opryskiwacza.

Proponowane zalecenia stosowania

Uprawa Liczba
aplikacji
Termin stosowania Dawka
[kg/ha]
ZBOŻA ozime i jare 2 – pierwszy oprysk od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka
– drugi oprysk od fazy liścia podflagowego do końca kłoszenia
4 kg/ha
BURAK CUKROWY,
BURAK ĆWIKŁOWY
2-3 – pierwszy oprysk w fazie 3–5 liści
– kolejne opryski co 14–21 dni
4 kg/ha
KUKURYDZA 1 – oprysk w fazie 3–6 liści 4 kg/ha
RZEPAK OZIMY 2 – pierwszy oprysk jesienią w fazie 3–5 liści
– drugi oprysk wiosną po ruszeniu wegetacji
4 kg/ha
RZEPAK JARY 2 – pierwszy oprysk w fazie 3–5 liści
– drugi oprysk od fazy luźnego pąka do
rozpoczęcia opadania płatków
4 kg/ha
ZIEMNIAK 2-3 – pierwszy oprysk po pełnych wschodach
(10–15 cm wysokości roślin)
– kolejne opryski co 14–21 dni
4 kg/ha
WARZYWA
CEBULOWE
2-3 – pierwszy oprysk w fazie 3–4 liści
– kolejne opryski co 14–21 dni
4 kg/ha
POMIDOR 2-3 – pierwszy oprysk 7 dni przed wysadzeniem rozsady (stężenie dla pierwszego oprysku 1%, 4 łyżeczki nawozu na litr wody)
– drugi oprysk po 14 dniach od wysadzenia rozsady
– trzeci oprysk po przekwitnięciu pierwszego grona
4 kg/ha
 PAPRYKA 2-3  – pierwszy oprysk 7 dni przed wysadzeniem rozsady (stężenie dla pierwszego oprysku 1%, 4 łyżeczki nawozu na litr wody)
– drugi oprysk przed kwitnieniem
– trzeci oprysk na początku formowania
owoców
 4 kg/ha
 OGÓREK  2-3  – pierwszy oprysk od fazy 6 liści
– kolejne opryski co 14 dni
 4 kg/ha
WARZYWA
KAPUSTNE
WCZESNE,
SAŁATA
 2  – pierwszy oprysk 3–4 dni przed wysadzeniem rozsady (stężenie dla pierwszego oprysku 1%, 4 łyżeczki nawozu na litr wody)
– drugi oprysk po 14 dniach od wysadzenia rozsady
 4 kg/ha
WARZYWA
KAPUSTNE PÓŹNE
 3-4  – pierwszy oprysk 3–4 dni przed wysadzeniem rozsady (stężenie dla pierwszego oprysku 1%, 4 łyżeczki nawozu na litr wody)
– drugi oprysk 14 dni od wysadzenia rozsady
– kolejne opryski co 21 dni
 4 kg/ha
FASOLA  2-3 – pierwszy oprysk w fazie 3–4 liści
– kolejne co 14 dni
 4 kg/ha
SELER  3-4  – pierwszy oprysk 3–4 dni przed wysadzeniem rozsady (stężenie dla pierwszego oprysku 1%, 4 łyżeczki nawozu na litr wody)
– drugi po 14 dniach od wysadzenia rozsady
– kolejne opryski co 21 dni
 4 kg/ha
RZODKIEWKA  1  – oprysk w fazie 3 liści  4 kg/ha
MARCHEW,
PIETRUSZKA,
PASTERNAK
2 – pierwszy oprysk w fazie 4–6 liści
– drugi oprysk po 14–21 dniach
 4 kg/ha
SZPINAK,
KUKURYDZA
CUKROWA
 1  – oprysk w fazie 3–6 liści  4 kg/ha
KRZEWY
OWOCOWE
 2 – pierwszy oprysk przed kwitnieniem
– drugi oprysk 7 dni po zawiązaniu owoców
 4-5 kg/ha
WINOROŚL  2-3 – pierwszy oprysk po pojawieniu się liści
– drugi oprysk przed kwitnieniem
– trzeci po wykształceniu się kiści winogron
 4-5 kg/ha
JABŁOŃ, GRUSZA  3-4 – pierwszy oprysk w fazie zielonego pąka
– drugi oprysk po 14 dniach od kwitnienia
– kolejne opryski w okresie wzrostu owoców do zbioru owoców, w przypadku jabłoni od fazy orzecha włoskiego do zbioru owoców (nie później niż 14 dni przed zbiorem)
 4-5 kg/ha
ŚLIWA, WIŚNIA,
CZEREŚNIA
 2-3 – opryski w okresie wzrostu zawiązków do zbioru owoców (nie później niż 14 dni przed zbiorem)  4-5 kg/ha
DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE  1-3  – opryski w okresie intensywnego wzrostu  4 kg/ha

 

W celu zwiększenia odporności upraw na wzmożone warunki stresowe zaleca się zastosowanie dodatkowej dawki nawozu. Nawóz dolistny zaleca się stosować łącznie z adiuwantem niejonowym ASYSTENT+ lub SILITOP.

dostępne opakowania

4 kg; 16 kg

do pobrania

Ulotka NAVU FORTE

0 komentarzy “NAVU FORTEDodaj komentarz →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.