Odporne jednoliścienne

Odporność miotły zbożowej i wyczyńca polnego jest faktem. Na konferencji firma zaprezentowała nowości produktowe.

 

zwalczanie chwastów herbicydami artykuł

miotła w pszenicy artykuł

herbicydy zestaw mocy w artykule

innvigo o środkach ochrony roślin artykuł

miotła w pszenicy zwalczanie herbicydami artykuł