Rozpieszczamy fungicydami – super promocje!

Sadowniku! Tylko teraz super promocje na fungicydy od INNVIGO!

KUP 5 litrów środka fungicyd Batalion 450SC / Heros 450SC +  1 litr środka Aplord 250EC / Vigofun 250EC
KOLEJNY LITROWY APLORD / VIGOFUN OTRZYMASZ ZA  1 ZŁOTÓWKĘ! 

Promocja trwa do 10 czerwca!

Zasady Promocji:  5 + 1 (+1 za 1 złoty)

Promocja dotyczy zakupu zestawu:
5 litrów fungicydu Batalion 450 SC / Heros 450 SC +  1  litr  fungicydu Aplord 250 EC / Vigofun 250 EC.

Za zakup wyżej wymienionego zestawu,  Kupujący uzyska możliwość zakupu 1 litra fungicydu  Aplord 250 EC / Vigofun 250 EC w cenie promocyjnej 1 złoty za 1 litr.

Promocja ważna  do 10 czerwca 2016 roku lub do wyczerpania zapasów.


 

KUPUJĄC 2 LITRY ŚRODKA fungicyd APLORD 250 EC / VIGOFUN 250 EC OTRZYMASZ 1 LITR ŚRODKA DELCAPS 050 CS / DELUX 050 CS LUB BATALION 450 SC / HEROS 450 SC ZA 1 ZŁOTÓWKĘ!  

 

promocja a fungicydy

 

Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów!

INFORMACJE O FUNGICYDACH OBJĘTYCH PROMOCJĄ

Fungicydy Batalion 450 SC / Heros 450 SC

Zawartość substancji czynnej:  pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) – 450 g/l (41,40 % w/w)

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA: Jabłoń, Parch jabłoni

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7-10 dni w zależności od przebiegu pogody i  sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.

Fungicydy Aplord 250 EC / Vigofun 250 EC

Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA: Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco. Zabiegi wykonywać w okresie od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69), co 10 – 14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie. Liczba zabiegów : 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

mączniak jabłoni

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy pojawienia się pąków do początku rozwoju owoców (BBCH 55-71), co 7-14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie. Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Fungicydy DeLux 250 EC / DelCaps 250 EC 

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w roślinach rolniczych: rzepaku ozimym,  pszenicy ozimej oraz w roślinach sadowniczych: jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pąkujących roślinach, w fazie pąkowania (BBCH 51 – 59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,08 – 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima, Skrzypionki

Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51 – 59) z uwzględnieniem progu szkodliwości.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń, mszyca jabłoniowa

Stosować po wystąpieniu kolonii mszyc

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

DO POBRANIA

 

Etykieta Aplord    Etykieta DeLux  Etykieta DelCaps  Etykieta Heros    Etykieta Vigofun  Etykieta Batalion

Karta charakterystyki Heros  Karta charakterystyki Batalion   Karta charakterystyki Aplord    Karta charakterystyki Vigofun

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.