SILITOP

SILITOP to unikatowy preparat zwilżający, który zwiększa przyczepność oprysku i znacząco poprawia wnikanie pestycydów w głąb rośliny.

INFORMACJE O PRODUKCIE

SILITOP to unikatowy preparat zwilżający, który zwiększa przyczepność oprysku i znacząco poprawia wnikanie pestycydów w głąb rośliny. SILITOP zawiera w swoim składzie modyfikowany polieterem trisiloksan i niejonowy zwilżacz.

Adiuwant jest polecany do:

  • herbicydów z grupy sulfonylomoczników,
  • herbicydów totalnych opartych o glifosat,
  • herbicydów opartych o sole słabych kwasów,
  • fungicydów i insektycydów w sytuacjach, kiedy zależy nam na dobrym pokryciu cieczą opryskową,
  • nawozów dolistnych.

korzyści stosowania

  • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka ochrony roślin lub roztworu nawozu dolistnego,
  • lepsze zwilżenie powierzchni liścia,
  • poprawienie wnikania roztworu do rośliny,
  • zwiększenie skuteczności działania środka ochrony roślin lub nawozu,
  • zmniejszenie ilości wody użytej do oprysku o połowę.

 

stosowanie środka

SILITOP należy stosować w terminach i w sposób zalecany dla poszczególnych środków ochrony roślin lub nawozów dolistnych.
Zalecana dawka: 50 – 100 ml/ha preparatu w 200-300 l lub zalecanej przez producenta środka ochrony roślin lub nawozu ilości wody.
Zalecane stężenie: 0,025 – 0,05% (25 – 50 ml preparatu na 100 litrów wody)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,25 l; 1 l

Do pobrania

Karta charakterystyki SILITOP