Gazetka FruitSmart

Zapraszamy do zapoznania się z czasopismem FRUITSMART i do przeczytania wywiadów z drużyną INNVIGO.

fruitsmart regulatory wzrostu logo

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami w Naszym czasopiśmie

1. Szybcy, sprawni, kreatywni
O rozwoju firmy, programie, ekspansji na rynku i planach na przyszłość…

2. Bezpieczeństwo pracy w przechowalniach

Zmniejszenie stężenia tlenu w komorach przechowalniczych i zastąpienie go gazami obojętnymi, do których należą m.in. dwutlenek węgla i azot, stanowi realne zagrożenie życia człowieka wskutek uduszenia…

3. Jakość jabłek w sezonie 2015
Tegoroczny sezon pod względem pogody nie był łaskawy dla sadowników. Wahania wiosennej aury – na przemian okresy ciepłe i suche z nagłymi długotrwałymi ochłodzeniami – zakłócały prawidłowy wzrost zawiązków owoców. Potem lipcowe

i sierpniowe upały oraz susza im towarzysząca wpłynęły niekorzystnie na jakość plonu, głównie w sadach nienawadnianych. Jak można pomóc drzewom (a przez to i sobie), w pozostałym do zbiorów okresie, aby poprawić przydatność przechowalniczą owoców…

4. Wysoka jakość jabłek na dłużej

Środki ochrony roślin są ściśle kontrolowane i regulowane zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo konsumentów, upraw i środowiska, regulacje prawne dotyczące produkcji, wprowa dzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin są aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się warunków, co wynika m.in. z postępu technicznego i technologicznego, dokładniejszych badań, nowych rozwiązań dla rolnictwa. Jednak tematyka ochrony owoców po zbiorze długo nie była w ogóle ujmowana w pracach legislacyjnych. Mit o niebezpieczeństwach związanych ze środkami do stosowania w przechowalniach został wreszcie obalony dzięki wynikom ogólnoświatowych, w tym polskich, badań nad pozytywnym działaniem organicznego związku – metylowej pochodnej cyklopropenu…