Tnij chwasty i koszty w rzepaku!

 Rzepaczane promocje od INNVIGO

Metax/Mezotop (3L) +Mepik (1L)

Kupując zestaw środków:  Metax /Mezotop 500 SC (3L)  +   Mepik 300 SL (1L)   uzyskasz rabat –> cena Metaxu/Metzotopu zostanie pomniejszona o 2 zł netto.

Rabat  przysługuje na każdą wielokrotność zakupionych zestawów, tzn. każde 3 L środka Metax/Mezotop zakupione wraz z 1 L środka Mepik  upoważniają do rabatu w wysokości 2 zł netto  na każdy litr środka Metax  lub Mezotop.

Rabat będzie realizowany bezpośrednio w tym samym punkcie sprzedaży Autoryzowanego Dystrybutora, w którym zostaną zakupione produkty objęte promocją.

Herbicydy w rzepaku Baristo, Major, Zorro

Promocja obejmuje zakup niżej wymienionych produktów:

 • BARISTO 500 SC
 • MAJOR 300 SL
 • ZORRO 300 SL

Za zakup w/w produktów (jednego lub kilku w dowolnym układzie) o łącznej wartości 5 000 zł  (netto) możesz skorzystać z rabatu o wartości 500 zł netto w postaci  środków biorących udział w Promocji  (Baristo, Major, Zorro) lub Los Ovados/Apis 200 SE lub Delmetros 100 SC w cenie netto 1 zł/opakowanie.

Za  każde dodatkowe 1 000 zł powyżej  zakupów o wartości 5 000 zł (netto)  możesz skorzystać  z rabatu o wartości 100 zł.

Rzepak – regulacja wzrostu i późniejsza ochrona

Promocja obejmuje zakup niżej wymienionych produktów:

 • Mepik 300 SL
 • Dafne/Porter 250 EC
 • Bukat/Ambrossio 500 SC
 • Harcer 425 EC
 • Delux/ Delcaps 050 CS
 • Los Ovados/Apis 200 SE
 • Delmetros 100 SC
 • Rento 150 EC
 • Jenot/Buster 100 EC

Za zakup w/w produktów (jednego lub kilku w dowolnym układzie) o łącznej wartości 5 000 zł  (netto) możesz skorzystać z  Rabatu  o   wartości 500 zł (netto)  w postaci  środków biorących udział w Promocji  (Mepik 300 SL, Dafne/Porter 250 EC, Bukat/Ambrossio 500 SC , Harcer  425 EC, Delux/ Delcaps 050 CS, Los Ovados/Apis 200 SE, Delmetros 100 SC, Rento 150 EC,   Jenot/Buster 100 EC) cenie netto 1 zł/opakowanie.

Za  każde dodatkowe 1 000 zł powyżej  zakupów wartości 5 000 zł (netto)  możesz skorzystać z  Rabatu o wartości 100 zł.

W rozliczaniu stosuje się następujące ceny rozliczeniowe produktów  stanowiących Rabat:

Produkt Cena rozliczeniowa
zł/ 1 L (netto)
MEPIK 300 SL 62,07
DAFNE 250 EC 108,99
PORTER 250 EC 108,99
BUKAT 500 SC 87,64
AMBROSSIO 500 SC 87,64
HARCER 425 EC 107,87
DELUX 050 CS 112,36
DELCAPS 050 CS 112,36
LOS OVADOS 200 SE 239,33
APIS 200 SE 239,33
DELMETROS 100 SC 185,39
RENTO 150 EC 83,15
JENOT 100EC 66,01
BUSTER 100EC 66,01

Regulamin Promocji Jesienna ochrona rzepaku 2019