Vigofun 250 EC

Środek ochrony roślin Vigofun 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

VIGOFUN 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco. Zabiegi wykonywać w okresie od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69), co 10 – 14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie.
Liczba zabiegów : 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

mączniak jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy pojawienia się pąków do początku rozwoju owoców (BBCH 55-71), co 7-14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
  2. Środek zastosowany w zalecanej dawce może wykazać średni poziom zwalczania mączniaka jabłoni.
  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  4. Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
    – tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
    – przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłoń – 28 dni

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,5 l; 1 l

DO POBRANIA

Etykieta Vigofun 250 EC                   
Karta charakterystyki Vigofun 250 EC