Zaprawy nasienne

Dobry początek dla dobrych zbiorów w promocji.

Zaprawy nasienne w promocji

*) W ramach akcji promocyjnej Organizator udziela następującego rabatu na zakup zapraw nasiennych na następujących zasadach:
  1. Uczestnik, który zakupił 20L jednej z zapraw firmy INNVIGO otrzyma premię w ilości 1L tej samej zaprawy w cenie 1zł netto, co stanowi 5% zakupionej ilości.
  2. Uczestnik, który zakupił 100L zaprawy firmy INNVIGO otrzyma premię w ilości 10L tej samej zaprawy w cenie 1 zł netto za każdy litr, co stanowi 10% zakupionej ilości.
  3. Zakupione ilości powyżej 100L będą premiowane również 10% bonusem, przy czym zakupy muszą być zaokrąglone do dziesiątek litrów.
    Przykład: zakup 140 L zaprawy skutkuje premią 14L w cenie 1zł/L (netto)
  4. Zakupione ilości zapraw powyżej 100L, mogą być w premiowaniu potraktowane sumarycznie, (dwie, lub trzy zaprawy) przy czym zakup musi być dokonany pełnymi dziesiątkami litrów. Wówczas premia będzie proporcjonalna do ilości zakupionych zapraw.
  5. Oferta dostępna u Autoryzowanych Dystrybutorów firmy INNVIGO
  6. Oferta ważna do 30.09.2020  lub do wyczerpania zapasów

Dowiedz się więcej o zaprawach nasiennych firmy Innvigo.