Zarząd

Każdy z nas dysponuje znacznym doświadczeniem i specjalistyczna wiedzą w wielu dziedzinach, które łącznie budują najwyższe kompetencje sprawnej i nowoczesnej organizacji.

Uważnie słuchamy uwag i sugestii naszych Klientów, reagujemy szybko na oczekiwania i potrzeby realizując nadrzędny cel, którym jest pomoc Rolnikom w uzyskaniu wysokich plonów najlepszej jakości przy racjonalnych kosztach.

Zarząd INNVIGO tworzą pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, eksperci w dziedzinie rolnictwa, marketingu, sprzedaży i zarządzania – każdy z ogromną wiedzą, energią i chęcią do stworzenia przedsięwzięcia unikalnego na rynku.
Ze swoich doświadczeń wybrali to, co najcenniejsze, żeby utworzyć innowacyjne przedsiębiorstwo.

innvigo członek zarządu

Krzysztof Golec, Prezes Zarządu

Krzysztof to skuteczny i ceniony Menadżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w ochronie roślin i bogatym doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu strategicznym
i sprzedażowym. 
Przez wiele lat z sukcesem kierował polskim oddziałem globalnego koncernu działającego w branży środków ochrony roślin. Jest osobą, z której udziałem ukształtował się model dystrybucji środków ochrony roślin w Polsce opartej na sieci niezależnych firm dystrybucyjnych. Dzięki jego zaangażowaniu, doprowadził do znaczącego wzrostu i zajęcia silnej i stabilnej pozycji rynkowej firmy, którą kierował.
Posiada dużą wiedzę o zarządzaniu organizacją, trafnie definiuje potrzeby rozwojowe i skutecznie wdraża rozwiązania, które pozwalają firmie na przygotowanie rozwiązań spełniających oczekiwania klientów: współpracujących firm handlowych oraz przede wszystkim użytkowników środków ochrony roślin – rolników.
W ostatnich latach w skali regionu Europa, Bliski Wschód i Afryka pracował nad projektami dotyczącymi wprowadzania nowych produktów do upraw polowych.

Wrodzoną energią i zapałem dzieli się z Zespołem, zaraża zaangażowaniem i innowatorskim podejściem do spraw biznesu, szuka niekonwencjonalnych rozwiązań.

zarząd producenta herbicydów, fungicydów i insektycydów innvigo

Jacek Zawadzki, Wiceprezes Zarządu

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży środków ochrony roślin posiadający ekspercką wiedzę z zakresu zarządzania projektami, negocjacji biznesowych, sprzedaży, finansów, a także z obszaru współpracy zespołowej i budowania relacji.
Wiele lat pracował dla jednego z czołowych koncernów chemicznych, gdzie miał znaczny wkład w utworzenie polskiego oddziału. Z sukcesami zarządzał marketingiem i sprzedażą, wdrażał zmiany strategiczne w Polsce oraz w Europie Centralnej i Środkowej.
Szkolił menedżerów z innych krajów wykorzystując zarówno wiedzę i doświadczenie, jak również wrodzoną charyzmę i umiejętność współpracy zespołowej.

Jacek oprócz funkcji Wiceprezesa w INNVIGO, jest Prezesem w Organizacji Pozarządowej – Mariański Ruch Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, gdzie aktywnie wspiera lokalne inicjatywy oraz promuje bogactwa historyczne i przyrodnicze regionu.