Zboża ozime reagują na stres

Po okresie silnych amplitud temperatur na zbożach wystąpiły masowo pożółknienia kojarzone bardzo często z chorobami, brakami składników pokarmowych. Jest to reakcja na stres wynikający z rozhartowania, zakłóceniami w pobieraniu składników pokarmowych, aplikacją różnych środków: RSM, herbicydów, fungicydów, regulatorów, nawozów nalistnych. W warunkach meteorologicznych jakie panowały w ostatnim okresie rośliny chronione miały spowolnioną zdolność do metabolizowania substancji aktywnych (szczególnie w warunkach wystąpienia lokalnych przymrozków).

Zboża ozime reagują na stres

wpływ stresu na zboża

stres a rozwój zbóż

ograniczony rozwój zbóż