Zestaw RCG

Ultranowoczesna metoda na jesienne zwalczanie chwastów w zbożach.

ZWALCZANIE CHWASTÓW W ZBOŻACH JESIENIĄ

Zestaw RCG to ultranowoczesna metoda na jesienne zwalczanie chwastów w zbożach.

Najważniejsze cechy zestawu to:

 • zrównoważone działanie doglebowe i nalistne,
 • wysoka skuteczność na miotłę zbożową,
 • zwalczanie uciążliwych chwastów dwuliściennych.

Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach RCG

W skład zestawu wchodzą:

Herbicyd Rassel 100 SC

Herbicyd Rassel 100 SC (substancja aktywna – florasulam) to doskonały komponent do mieszanin herbicydów jesiennych, odpowiedzialny za zwalczanie chwastów dwuliściennych. Oprysk ten działa już w temperaturze 5°C. Herbicyd idealny do zastosowań nalistnych w bardzo szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż – od trzeciego liścia do fazy pierwszego kolanka.

Herbicyd Rassel 100 SC to:

 • możliwość stosowania jesienią i wiosną. Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie,
 • wyjątkowa skuteczność w zwalczaniu przytuli czepnej, maku polnego, rumianu polnego, chabra bławatka.

Herbicyd Cevino 500 SC

Herbicyd Cevino 500 SC (substancja aktywna – flufenacet) to elastyczny, skuteczny i uniwersalny herbicyd idealny do zastosowań jesienią, który charakteryzuje się szerokim terminem stosowania – przedwschodowo i powschodowo. Działając doglebowo jest pobierany przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, zastosowany po wschodach jest także wchłaniany przez liście. Doskonale komponuje się z innymi herbicydami jesiennymi do zwalczania chwast dwuliściennych.

Herbicyd Cevino 500 SC to:

 • unikalny mechanizm działania – ważny element w antyodpornościowej strategii zwalczania miotły zbożowej,
 • bardzo wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej. Flufenacet zastosowany w wyższych dawkach zwalcza również wyczyńca, życice oraz ogranicza prosowate.

Herbicyd Galmet 20 SG

Herbicyd Galmet 20 SG (substancja aktywna – metsulfuron metylu) to bardzo wysoka skuteczność zwalczania bodziszka drobnego oraz innych chwastów dwuliściennych. Wspomaga inne herbicydy w walce z miotłą zbożową.

Herbicyd ten to doskonały komponent mieszanin herbicydów jesiennych. Najważniejsze cechy tego oprysku to:

 • podwójne działanie – doglebowe i nalistne,
 • efektywny już w temperaturze 5°C,
 • idealny do zastosowań powschodowych w bardzo szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż – od pierwszego liścia do fazy pierwszego kolanka,
 • możliwość stosowania jesienią i wiosną.

DO POBRANIA

Etykiety i karty charakterystyki herbicydów dostępne są na stronach produktów Rassel 100 SC, Cevino 500 SC, Galmet 20 SG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne