Zestaw Rincon Henik Asystent

Rincon Henik - Herbicydy Innvigo

Jednym z najważniejszych etapów agrotechnicznych w uprawie kukurydzy jest zwalczanie chwastów.

Nieprawidłowa kontrola zachwaszczenie prowadzi do poważnych spadków plonu oraz obniżenia jakości ziarna i kiszonki. Dobór preparatów herbicydowych powinien uwzględniać skuteczność na chwasty oraz ekonomię ich zastosowania.

Pudełko Rincon Henik Asystent Innvigo

Dowiedz się więcej:

RINCON 25 SG

Zawiera rimsulfuron.

HENIK 50 SG

Zawiera nikosulfuron.