Zestaw Rincon Henik Asystent

Bezwzględne zwalczanie chwastów w uprawach.

Rincon Henik - Herbicydy Innvigo

Jednym z najważniejszych etapów agrotechnicznych w uprawie kukurydzy jest zwalczanie chwastów.

Nieprawidłowa kontrola zachwaszczenie prowadzi do poważnych spadków plonu oraz obniżenia jakości ziarna i kiszonki. Dobór preparatów herbicydowych powinien uwzględniać skuteczność na chwasty oraz ekonomię ich zastosowania.

Pudełko Rincon Henik Asystent Innvigo

Dostępne zestawy

RH 1 ha - Rincon 25 SG 1x60 g + Henik 50 SG 1x80 g + Asystent+ 1x0,1 l

RH 5 ha - Rincon 25 SG 1x300 g + Henik 50 SG 1x400 g + Asystent+ 1x0,5 l

DO POBRANIA

Etykiety i karty charakterystyki herbicydów dostępne są na stronach produktów Rincon 25 SG i Henik 50 SG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne