INFORMACJE O PRODUKCIE

FRUITSMART 3,3 VP to środek z grupy regulatorów wzrostu, używany do utrzymywania wysokiej jędrności jabłek, opóźniania procesów przejrzewania i zmniejszeniu oparzelizny podczas przechowywania w chłodni (zwykłej i z kontrolowaną atmosferą). Działa poprzez wyhamowanie produkcji etylenu i wszelkich procesów zachodzących w owocach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez sam owoc, jak i pobranego przez owoc z otoczenia. Jest sformułowany w postaci proszku zawartego w wodnorozpuszczalnych saszetkach, który zmieszany z wodą powoduje uwolnienie się lotnej substancji czynnej, która następnie przedostaje się do tkanek jabłka.

Zawartość substancji czynnej:
1-metylocyklopropen (substancja z grupy pochodnych cyklopropenu) – 33 g/kg (3,3 %)

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń (owoce przeznaczone do przechowywania)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,068 g/m³ chłodni
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037 – 0,068 g/m³ chłodni

Termin stosowania: Jabłka przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być dokonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających na zabieg w temperaturze powyżej 10°C. Zabieg może być dokonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C jak również w czasie chłodzenia.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1
Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: 8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.

Przed wykonaniem zabiegu zmierzyć kubaturę chłodni w celu ustalenia potrzebnej ilości środka. Upewnić się, że chłodnia jest szczelna. Dobrać saszetki zawierające odmierzoną ilość środka w foliach rozpuszczalnych w wodzie tak, aby ilość środka odpowiadała dawce środka potrzebnej do jednorazowego stosowania, nie przekraczając jej.
Pojemnik zaopatrzony w pompę do mieszania wody wypełnić wodą i umieścić w niewielkiej odległości od drzwi chłodni. Uruchomić pompę i woreczki foliowe z właściwie dobraną ilością środka wrzucić do pojemnika z wodą. Folia rozpuszcza się w ciągu 2 minut. W tym czasie chłodnię należy opuścić, szczelnie zamykając i zabezpieczając przed dostępem nieupoważnionych osób oraz umieścić tabliczkę „Zamknięte – nie wchodzić”. Pomieszczenia nie otwierać przez 24 godziny. Po tym czasie włączyć wentylację, otworzyć chłodnię i przed wejściem do niej wietrzyć przez 15 minut.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m³ i maksymalnie 2,24 mg/m³ przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg owoców/m³.

Efekt działania środka może być mniej widoczny na owocach będących w nienajlepszej kondycji (w tym porażonych), przejrzałych przed rozpoczęciem przechowywania lub zebranych w niewłaściwej fazie dojrzałości.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

2,5 g; 8 g

DO POBRANIA

Etykieta FruitSmart 3,3 VP
Karta charakterystyki FruitSmart 3,3 VP
Ulotka FRUITSMART 3,3 VP

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE WWW.FRUITSMART.pl