Zapoznaj się z nasza ofertą

Herbicydy

ADIUNKT 500 SC

herbicyd
 • diflufenikan

AMSTAF 800 EC

herbicyd
 • prosulfokarb

BOA 360 CS

herbicyd
 • chlomazon

BUSTER 100 EC

herbicyd
 • chizalofop-p-etylowy

CEVINO 500 SC

herbicyd
 • flufenacet

CEZARO 574 SC

herbicyd
 • diflufenikan 
 • florasulam
 • flufenacet 
Dikambin 480 SL

DIKAMBIN 480 SL

herbicyd
 • dikamba w formie soli dimetyloamonowej

Fenoxinn 110 EC

herbicyd
 • fenoksaprop-p-etylu

FRAMEN 75 SG

herbicyd
 • tifensulfuron metylowy

Fundamentum 700 WG

herbicyd
 • florasulam
 • metsulfuron metylowy
 • tribenuron metylowy

GALAXO 150 WG

herbicyd
 • florasulam
 • jodosulfuron metylosodowy
 • tribenuron metylowy

Galmet 20 SG

herbicyd
 • metsulfuron metylu

JENOT 100 EC

herbicyd
 • chizalofop-p-etylowy

MAJOR 300 SL

herbicyd
 • chlopyralid

METODUS 650 WG

herbicyd
 • izoksaflutol
 • mezotrion
 • terbutylazyna

MEZONIR 340 WG

herbicyd
 • mezotrion
 • nikosulfuron
 • rimsulfuron

RASSEL 100 SC

herbicyd
 • florasulam

RENTO 150 EC

herbicyd
 • fluazyfop-p-butylowy

Rimel 25 SG

herbicyd
 • rimsulfuron

RINCON 25 SG

herbicyd
 • rimsulfuron

SAPER 500 SC

herbicyd
 • diflufenikan

SOLIDER

herbicyd
 • triflusulfuron metylowy
TaizzaPlus_250SC

TAIZZA PLUS 250 SC

herbicyd
 • cyprosulfamid
 • izoksaflutol

TIFF 040 OD

herbicyd
 • tifensulfuron metylowy

TOTO 75 SG

herbicyd
 • metsulfuron metylu
 • tifensulfuron metylu

TRIBEN SUPER 50 SG

herbicyd
 • tribenuron metylu

TRISTAR 50 SG

herbicyd
 • tribenuron metylu

TRIVINO 599,5 SC

herbicyd
 • diflufenikan
 • flufenacet
 • penoksulam
Tudor 114 OD

Tudor 114 OD

herbicyd
 • florasulam
 • nikosulfuron
 • tifensulfuron metylu

YODO 100 OD

herbicyd
 • jodosulfuron metylosodowy
Masz problem?

  Wybrane: