Zapoznaj się z nasza ofertą

Biuro

INNVIGO SP. Z O.O.

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

NIP 5571698060   REGON 360627438

KRS 0000540684   BDO 000095629

INNVIGO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, zarejestrowana pod KRS 0000540684 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.

INNVIGO Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Chemirol. Grupa Chemirol składa się m.in. (oprócz spółki PUH „Chemirol” Sp. z o.o. KRS: 0000039784) z następujących podmiotów: INNVIGO Sp. z o.o. KRS: 0000540684 oraz Napena Sp. z o.o. KRS: 0000165295, Flora Sp. z o.o. KRS 0000089965 i Agrolex Sp. z o.o . KRS 0000018429.

Wymienione podmioty nie stanowią Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).