Zapoznaj się z nasza ofertą

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INNVIGO SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są zawsze podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się Państwu niejasny lub wzbudził wątpliwości, prosimy napisać na adres mailowy: rodo@innvigo.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest INNVIGO Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.

Dane kontaktowe

Z INNVIGO Sp. z o.o. można skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-
mailem rodo@innvigo.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej,

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej
do osób, których dane dotyczą.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową,
 • dla celów marketingowych Administratora, w tym w celach analitycznych,
 • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora,
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową /świadczonymi usługami.
 • w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów
 • w celu badania satysfakcji klientów
 • w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb

Podstawa przetwarzania:

 • niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora, (np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.)
 • zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi,
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora

Okres, przez który dane będą przechowywane

Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych).

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

COOKIES

Ponieważ ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego https://innvigo.com ma dla nas ogromne znaczenie, udostępniamy dla Państwa dokument polityki „cookies”, wyjaśniający zasady przetwarzania, gromadzenia, a także wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.
Pliki cookies znajdują szerokie zastosowanie w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania stron internetowych lub ich efektywniejszego działania. Dostarczają również określonych informacji właścicielom witryny. Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana jakakolwiek tożsamość.

JAKIE SĄ RODZAJE COOKIES?

Przeważnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies. „Sesyjne”, czyli pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Stosowane są także cookies „stałe” pozostające w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas. Ułatwiają one korzystanie z częściej odwiedzanych stron. Czas ich zapamiętania zależy od ustawień Państwa przeglądarki.

DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Dzięki plikom cookies:

 • dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb m.in. wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści;
 • tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • logowanie do serwisu zostaje zapamiętane na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron, dzięki temu nie muszą Państwo co chwila ponownie wpisywać loginu i hasła;

JAKIE PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE W SERWISIE?

W naszym serwisie stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne – pliki umożliwiając korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, bez nich strona nie działa poprawnie;
 • funkcjonalne – „zapamiętują” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • zapewniające bezpieczeństwo – służące np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy itp.
 • reklamowe – dostarczają Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań, dzięki temu nie jest pokazywana wciąż ta sama reklama;

CZY MOGĘ ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?

Warto pamiętać, że w wielu przypadkach przeglądarka internetowa lub inne oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W każdym momencie istnieje możliwość samodzielnego zarządzaniem plikami cookies – zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość np. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwa witryn. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

WIĘCEJ INFORMACJI:

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Dane osobowe będą używane do personalizacji reklam, a pliki cookie mogą być używane do reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych

Osoby trzecie (w tym Google) będą miały dostęp do danych użytkowników gromadzonych przez w witrynie lub aplikacji

Więcej informacji na temat plików cookies uzyskają Państwo w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dowiedz się jak Google będzie używać ich danych osobowych:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Przepisy te obowiązują użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz w Wielkiej Brytanii. Do EOG należą państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.