Zapoznaj się z nasza ofertą

Ochrona ziemniaka

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat areał uprawy ziemniaka w kraju uległ znaczącej redukcji. Jest to jednak nadal bardzo ważna uprawa podstawowego warzywa. Aby uzyskać wysoki plon zarówno ilościowy, ale przede wszystkim jakościowy, ziemniak wymaga właściwej agrotechniki, dobrego nawożenia, wielu zabiegów ochrony, a w przypadku zaawansowanych plantacji w naszych warunkach klimatycznych także odpowiedniego nawadniania.

Firma Innvigo w swojej bardzo szerokiej palcie środków ochrony roślin oferuje rozwiązania służące wyeliminowaniu wielu agrofagów mogących zagrażać plantacjom ziemniaka. Są to więc zarówno herbicydy, jak również fungicydy i insektycydy.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że głównym celem wszystkich tych zabiegów jest wyprodukowanie zdrowych i dorodnych bulw.