Zapoznaj się z nasza ofertą

O firmie

LEPSZA CHEMIA – MIĘDZY NAMI

BETTER CHEMISTRY

Better Chemistry – Lepsza Chemia

CHEMIA w postaci najwyższej jakości produktów, nieustannie rozwijanych i udoskonalanych.

CHEMIA,  bo stawiamy na serwis najwyższej jakości tak, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Better Chemistry – Chemia Między Nami

Bo „CHEMIA” między ludźmi to jeden z ważniejszych czynników sukcesu w biznesie budujących wzajemne ZAUFANIE.

WIERZYMY, ŻE TO CO DAJEMY WRACA DO NAS Z PODWÓJNĄ SIŁĄ

WARTOŚCI

Wiemy, że rzetelność i wiarygodność są kluczowymi wartościami w budowaniu każdego biznesu, dlatego kierując się zasadą wzajemności wierzymy, że zostaną docenione przez wszystkich, z którymi mamy przyjemność współpracować.

Mając na uwadze dobro Rolników i  naszych Partnerów biznesowych, kierujemy się czytelnym zbiorem zasad:

  • Troszczymy się o rozwój naszych Partnerów biznesowych, szanujemy ich czas i kapitał
  • Kierujemy się potrzebami naszych Klientów – uważnie słuchamy i doradzamy najlepsze rozwiązania
  • Jesteśmy nastawieni na osiąganie wymiernych rezultatów w zgodzie z etyką w biznesie i szacunkiem wobec innych
  • Stale poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań
  • Łączymy polską kreatywność, szybkość i skuteczność działania z najlepszymi standardami i  kulturą zarządzania
NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH

MISJA

Dostarczamy solidne i nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony oraz odżywiania roślin, wspierane profesjonalnym doradztwem.

Dążymy, do jak najszerszego wykorzystania polskiej wiedzy i technologii w procesie tworzenia, a także wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Chcemy, aby ich zastosowanie przynosiło naszym Klientom wymierne korzyści, a producenci rolni, sięgający po nasze rozwiązania mieli poczucie, że powierzyli swoje pola i uprawy godnym zaufania profesjonalistom.

ESTEŚMY AMBITNI I CELUJEMY WYSOKO

WIZJA

INNVIGO to polska firma obecna na wszystkich ważnych rynkach rolniczych świata.

Jesteśmy jednym z 5 czołowych dostawców specjalistycznej chemii dla rolnictwa na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni.

Rozwijamy innowacje w rolnictwie, szczególnie poprzez wpieranie badań naukowych i edukacji.

„Aby produkować preparaty wysokiej jakości, korzystamy z najlepszych surowców i współpracujemy ze sprawdzonymi kontrahentami. Mamy świadomość, że jest to ważne dla naszych klientów. Budujemy relacje z rolnikami, wsłuchujemy się w ich potrzeby. To właśnie klienci, którzy sięgają po naszą ofertę, zainspirowali nas do stworzenia kampanii #wybieramINNVIGO.

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

#wybieramINNVIGO

INNVIGO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, zarejestrowana pod KRS 0000540684 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.

INNVIGO Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Chemirol. Grupa Chemirol składa się m.in. (oprócz spółki PUH „Chemirol” Sp. z o.o. KRS: 0000039784) z następujących podmiotów: INNVIGO Sp. z o.o. KRS: 0000540684 oraz Napena Sp. z o.o. KRS: 0000165295, Flora Sp. z o.o. KRS 0000089965 i Agrolex Sp. z o.o . KRS 0000018429.

Wymienione podmioty nie stanowią Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).