O firmie

Better Chemistry

Lepsza chemia - między nami

Better Chemistry - Lepsza Chemia

CHEMIA w postaci najwyższej jakości produktów, nieustannie rozwijanych i udoskonalanych.
CHEMIA,  bo stawiamy na serwis najwyższej jakości tak, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Better Chemistry – Chemia Między Nami

bo wiemy, że „CHEMIA”  między ludźmi to jeden z ważniejszych czynników sukcesu w biznesie  budujących wzajemne ZAUFANIE.

serce
gwiazdka

Wartości

Wierzymy, że to co dajemy wraca do nas z podwójną siłą

Wiemy, że rzetelność i wiarygodność są kluczowymi wartościami w budowaniu każdego biznesu, dlatego kierując się zasadą wzajemności wierzymy, że zostaną docenione przez wszystkich, z którymi mamy przyjemność współpracować.

Mając na uwadze dobro Rolników i  naszych Partnerów biznesowych, kierujemy się czytelnym zbiorem zasad:

  • Troszczymy się o rozwój  naszych Partnerów biznesowych, szanujemy ich czas i kapitał
  • Kierujemy się potrzebami naszych Klientów - uważnie słuchamy i doradzamy najlepsze rozwiązania
  • Jesteśmy nastawieni na osiąganie wymiernych rezultatów w zgodzie z etyką w biznesie i szacunkiem wobec innych
  • Stale poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań
  • Łączymy polską kreatywność, szybkość i skuteczność działania z najlepszymi standardami i  kulturą zarządzania

Misja

Nie ma rzeczy niemożliwych

Dostarczamy solidne i nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony oraz odżywiania roślin, wspierane profesjonalnym doradztwem. Dążymy, do jak najszerszego wykorzystania polskiej wiedzy i technologii w procesie tworzenia, a także wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Chcemy, aby ich zastosowanie przynosiło naszym Klientom wymierne korzyści, a producenci rolni, sięgający po nasze rozwiązania mieli poczucie, że powierzyli swoje pola i uprawy godnym zaufania profesjonalistom.

okej
recykling

Wizja

Jesteśmy ambitni i celujemy wysoko

INNVIGO to polska firma obecna na wszystkich ważnych rynkach rolniczych świata.

Jesteśmy jednym z  5  czołowych dostawców specjalistycznej chemii dla rolnictwa na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni.

Rozwijamy innowacje w rolnictwie, szczególnie poprzez wpieranie badań naukowych i edukacji.

INNVIGO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, zarejestrowana pod KRS 0000540684 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.

INNVIGO Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Chemirol. Grupa Chemirol składa się m.in. (oprócz spółki PUH "Chemirol" Sp. z o.o. KRS: 0000039784) z następujących podmiotów: INNVIGO Sp. z o.o. KRS: 0000540684 oraz Napena Sp. z o.o. KRS: 0000165295. Wymienione podmioty nie stanowią Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).