Zapoznaj się z nasza ofertą

METODUS 650 WG

METODUS 650 WG

herbicyd
2.5kg | 500g

Metodus 650 WG to selektywny herbicyd do kukurydzy o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Oprysk działa szybko, skutecznie i metodycznie. Ten środek chwastobójczy zawiera trzy substancje czynne i dwa mechanizmy działania. Metodus 650 WG działa doglebowo i nalistnie.

Herbicyd Metodus 650 WG zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.

izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10 %)

mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15 %)

terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40 %)

Metodus środek na chwasty

Metodus 650 WG to selektywny herbicyd do kukurydzy o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Oprysk działa szybko, skutecznie i metodycznie. Ten środek chwastobójczy zawiera trzy substancje czynne i dwa mechanizmy działania. Metodus 650 WG działa doglebowo i nalistnie.

Herbicyd Metodus 650 WG zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.

izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10%)

mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) 150 g/kg (15%)

terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40%)

Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.

Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów. Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.

Metodus zwalczanie chwastów
Chwasty wrażliwe:chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity
Chwasty średnio odporne:rdest ptasi

Kukurydza

Termin stosowania:
Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Metodus 650 WG stosować wyłącznie z dodatkiem safnera – Izosafner 500 SC w dawce 0,1l/ha na każde 50g substancji czynnej izoksaflutol.
Przykłady zastosowania:

Metodus 650 WG 0,5 kg/ha + Izosafner 500 SC 0,1 l/ha

Metodus 650 WG 0,8 kg/ha + Izosafner 500 SC 0,16 l/ha.