Zapoznaj się z nasza ofertą

BUSTER 100 EC

BUSTER 100 EC

herbicyd
10L | 5L | 1L | 500ml

BUSTER 100 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego.

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy związek z kwasu arylofenoksypropionowego – 10,1% (100 g/l)

Buster 100 EC herbicyd

BUSTER 100 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy związek z kwasu arylofenoksypropionowego – 10,1% (100 g/l)

Herbicyd selektywny o działaniu układowym. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe:chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy pszenicy ozimej, samosiewy pszenżyta ozimego

Rzepak ozimy

Termin stosowania jesień: środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 12-21)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha

Termin stosowania wiosna: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji od początku wydłużenia pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30-32).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 0,5 l/ha

Burak cukrowy

Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści buraka do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 40% międzyrzędzi (BBCH 12-34).
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub 10 dni po przerywce, gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów pszenicy:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha
Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha – 1,5 l/ha

Rzepak jary

Termin stosowania: środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10 – 39).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga: Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Inne uprawy małoobszarowe:

len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, soczewica jadalna, bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, soja, burak ćwikłowy, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa, rzodkiew, salsefia, skorzonera, gorczyca, mak lekarski, rośliny energetyczne, rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych, szkółki leśne, plantacje nasienne drzew leśnych, tytoń

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środki ostrożności

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Burak cukrowy, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew, rzepa – 110 dni.

Rzepak ozimy, len zwyczajny uprawiany na nasiona, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, gorczyca, mak lekarski – 90 dni.

Soja- 57 dni.

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica jadalna, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzodkiew, salsefia, skorzonera – 45 dni.

Len uprawiany na włókno, konopie uprawiane na włókno, tytoń, rośliny energetyczne, rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych, szkółki leśne, plantacje nasienne drzew leśnych – nie wymagane.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Zielonych części rzepaku nie przeznaczać na cele paszowe.

W przypadku ziarna rzepaku oraz buraka cukrowego wyznaczony okres karencji pokrywa okres karencji dla pasz.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny – 45 dni.

Brukiew – 40 dni.

Strategia zarządzania odpornością: Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACCazy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
 • stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
 • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw,
 • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • stosuj w rotacji herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
 • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.

Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.

Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres jednego miesiąca.

Środka nie stosować:

 • tuż przed spodziewanymi przymrozkami,
 • gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem BUSTER 100 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki), na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Buster 100 EC.